Onze visie op gezondheid en veiligheid

Inspectierapporten
GGD

Wat houdt de inspectie in??
Tijdens een inspectie wordt bekeken of een kindercentrum voldoet aan de kwaliteitseisen die voortkomen uit de Wet Kinderopvang. De kwaliteitseisen zijn nader uitgewerkt in het Besluit kwaliteit kinderopvang en de Regeling kwaliteit kinderopvang.
Het Toetsen van de voorwaarden
De kwaliteitseisen die voortkomen uit de Wet kinderopvang zijn vertaald in voorwaarden. Bij een inspectie wordt getoetst of de houder voldoet aan deze voorwaarden. Daarbij gebruikt de toezichthouder verschillende middelen om tot een oordeel te komen: documenten worden getoetst en op locatie wordt bijvoorbeeld geobserveerd en gesproken met beroepskrachten. Alle informatie wordt uiteindelijk verwerkt in het inspectierapport.
GGD inspecties
Wat houdt een inspectie in? Tijdens een inspectie wordt bekeken of een kindercentrum voldoet aan de kwaliteitseisen die voortkomen uit de Wet Kinderopvang. De kwaliteitseisen zijn nader uitgewerkt in het Besluit kwaliteit kinderopvang en de Regeling kwaliteit kinderopvang. Het toetsen van de voorwaarden De kwaliteitseisen die voortkomen uit de Wet kinderopvang zijn vertaald in voorwaarden. Bij een inspectie wordt getoetst of de houder voldoet aan deze voorwaarden. Daarbij gebruikt de toezichthouder verschillende middelen om tot een oordeel te komen: documenten worden getoetst en op locatie wordt bijvoorbeeld geobserveerd en gesproken met beroepskrachten. Alle informatie wordt uiteindelijk verwerkt in het inspectierapport.

Meer dan buitenschoolse opvang

Heb je vragen over BSO Knoet of ben je benieuwd naar de mogelijkheden?

Scroll naar boven