Onze missie en visie

De kinderen altijd op
de eerste plaats

Kinderen blij, Knoet blij

Sporten, bewegen en spelen zijn belangrijke bezigheden voor kinderen. Maar sport, zwemles en nieuwe mensen leren kennen kan soms ook best spannend zijn. Daarom besteden we bij BSO Knoet hier extra aandacht aan. Het gevoel van de kinderen staat daarom altijd op de eerste plaats!

Knoet op een Missie
Sport- & Zwem BSO Knoet biedt kwalitatief hoogwaardige sportieve kinderopvang aan kinderen tussen de 4 en 13 jaar oud. Deze opvang bieden wij in een sportieve omgeving met veel uitdagende ruimte, maar ook met voldoende rust. Hier kunnen kinderen veilig sporten, spelen en ontspannen. De veelzijdige en uitdagende binnen- en buitenruimtes nodigen uit om samen te spelen, andere kinderen te ontmoeten en zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Zo krijgen alle ontwikkelingsgebieden van het kind spelenderwijs de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Wij geloven in ontspanning door inspanning. En uitrusten op zijn tijd.
De Visie van Knoet
Om deze missie te verwezenlijken zal Sport- & Zwem BSO Knoet:

- Werken aan een goed pedagogisch klimaat waarin emotionele veiligheid, persoonlijke en sociale competenties van kinderen en het overdragen van normen en waarden belangrijk zijn;

- Kinderen dagelijks in contact brengen met sporten, spelen en outdoor-activiteiten dit aangepast aan de seizoenen;

- Werken conform de CAO Kinderopvang met gekwalificeerd personeel dat de missie en pedagogische visie verwezenlijkt;

- De deskundigheid van het personeel structureel bevorderen;

- Werken aan een goede relatie met de ouders en alle andere betrokkenen bij het kind;

- Hoogwaardige accommodatie realiseren die voldoet aan de eisen voor kinderopvang en onze pedagogische visie.

Meer dan buitenschoolse opvang

Heb je vragen over BSO Knoet of ben je benieuwd naar de mogelijkheden?​

Scroll naar boven